VAD ÄR OCH GÖR ULTRA RENT VATTEN

Vi har arbetet med och har erfarenhet sedan 2004 med Ultra Rent Vatten.

Vanligt vatten innehåller salter, kalk, mineraler, metaller, m.m. Genom att filtrera bort dessa produkter ändrar vi beskaffenheten på vattnet och gör det i praktiken 100% rent, vilket är ett onaturligt tillstånd för vatten, därigenom aktiverar Ultra Rent Vattnen att ta åt sig vad som skall ge vattnet den naturliga jämnvikten...vilket i detta fallet är, smuts m.m.som har problem att lösa sig i vanligt vatten.

Vattenmolekylerna hindras av flera anledningar från att binda sig med de kolväten som finns i smutsen, därför är Ultra Rent Vatten är effektivt mot organisk påväxt som mossa, alger, mögel.

Det har visat sig att Ultra Rent Vatten är ett mycket miljövänlig rengöringslösning som spar både tid, pengar och miljön.

Ultra Rent Vatten är ingen universiell rengöringslösning utan skall ses som ett supplement till olika rengöringslösningar tillsammans med olika miljöinriktade
lösningar. Ultra Rent Vatten minskar beroendet av kemikalier för rengöring.

 

NÅR HÖJDER
MED SÄKERHET

Compositborstar som når 20 meter upp, ger säker och
låg kostnad- oftast skylift, ställningar

 

VAD VINNER DU PÅ ATT ANVÄNDA ULTRA RENT VATTEN

Snabbare och renare ytor utan någon kemkalie film kvar som samlar upp smuts. Håller ytorna rena längre. Sparar pengar nu och i det långa loppet. Vi använder lågtrycks-tvätt, högtryckstvätt eller ångtvätt beroende på era omständigheter. Garanti på att ni blir nöjd eller vi är tillbaka och åtgärdar. Miljövänligt
Vi gör en gratis test av er yta innan ni behöver acceptera att gå vidare